Klubová výstava BCCCZ - 4.7.2020

Candid Liv Irlaf "Rotik" - výborná 4 (z 9)
Rozhodčí: I. Muzslai (HU)