Klubová výstava BCCCZ - 4. 7. 2020

Candid Liv Irlaf "Rotik" - výborná 4 (z 9)
Rozhodčí: I. Muzslai (HU)